wykonywanie pomiarów elektrycznych

System sygnalizacji pożaru Bytom

Szukasz fachowców od naprawy, wymiany oraz montażu systemu sygnalizacji pożaru w Bytomiu lub innych miejscowościach Śląska? Świetnie się składa – to jedna z naszych usług, którą wykonamy dla Ciebie szybko, a zarazem solidnie i skutecznie. System sygnalizacji pożaru (SSP), nazywany też systemem alarmu pożarowego (SAP), odgrywa znaczącą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa osób i mienia. Zgodnie z przepisami – jego montaż jest obowiązkowy w budynkach, których powierzchnie spełniają pewne parametry i w których przebywa określona liczba osób. Są to m.in. zakłady przemysłowe, obiekty handlowe i wystawowe, wysokie budynki użyteczności publicznej, szpitale i zakłady pracy – zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych.

Skuteczne usuwanie awarii systemu sygnalizacji pożaru w Bytomiu i województwie śląskim

Właściciele i zarządcy nieruchomości, które spełniają kryteria montażu systemu sygnalizacji pożaru, są zobligowani do dokonywania jego systematycznych przeglądów. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – muszą je wykonywać minimum raz w roku (lub częściej, zależnie od DTR – zaleceń w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta). Podobnie jak w przypadku innych instalacji teletechnicznych w Katowicach – zajmujemy się zarówno przeglądami, jak i naprawą systemów przeciwpożarowych. Zachęcamy do kontaktu i współpracy, która obejmuje m.in.:

  • analizę stanu technicznego centrali alarmowej, przeprowadzenie testów jej pracy, ponadto monitoring funkcji wyjściowych – transmisji alarmu, linii sygnalizacyjnych i sterowań pożarowych;
  • kontrolę działania urządzeń linii dozorowych: czujników dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
  • weryfikację warunków zasilania SSP z sieci energetycznej oraz źródeł rezerwowych;
  • ocenę poprawności integracji systemu z innymi systemami bezpieczeństwa, znajdującymi się w budynku.