wykonywanie pomiarów elektrycznych

Montaż instalacji elektrycznej Katowice

Oferujemy kompleksowy montaż instalacji elektrycznej w Katowicach i na terenie Śląska. W jego ramach, na etapie budowy obiektu, wykonujemy podstawową instalację elektryczną gniazd i oświetlenia, doprowadzamy zasilanie główne i obwody zewnętrzne, a także montujemy i uruchamiamy rozdzielnicę. Wyposażamy ją w szereg zabezpieczeń przed przepięciami, pożarem oraz porażeniami: wyłącznik główny, wyłączniki nadprądowe, ogranicznik przepięć. Wszystkim obwodom zapewniamy wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD). Montujemy rozdzielnice wykonane z solidnej blachy stalowej, która skutecznie chroni obwody przed uszkodzeniem i wilgocią. Dbamy o to, aby dokumentacja powykonawcza zawierała szczegółowy schemat tablicy rozdzielczej.

Jakie inne prace wykonujemy w ramach montażu instalacji elektrycznej w Katowicach?

W ramach kompleksowej usługi montażu instalacji elektrycznej w Katowicach zakładamy również cały osprzęt (lampy, gniazda, wyłączniki) oraz podłączamy urządzenia. Zadania te wykonujemy na etapie wykończeniowym montażu instalacji. Nasze usługi dotyczą też instalacji elektrycznych przemysłowych w Katowicach i w innych miastach Śląska. Wiedza, doświadczenie oraz uprawnienia pozwalają nam bowiem na montaż instalacji o różnym typie i stopniu skomplikowania. Na końcu prac przeprowadzamy szczegółowe pomiary powykonawcze – sprawdzamy zgodność parametrów instalacji z projektem oraz przepisami Prawa budowlanego. Sporządzamy także dokładny protokół z odbioru instalacji. Skorzystaj z naszej oferty i zyskaj bezpieczną, energooszczędną i funkcjonalną instalację elektryczną!