Jakie informacje można uzyskać z raportu energetycznego?

pomiar instalacji elektrycznej

Prowadzenie biznesu wymaga ciągłego poszukiwania sposobów na zwiększenie efektywności i ograniczenie skali ponoszonych wydatków. W przypadku wielu branż koszty korzystania z energii elektrycznej są znaczącą pozycją w firmowym budżecie. Dzieje się tak zarówno ze względu na wciąż rosnące stawki określane przez jej dostawców, jak i na duże jej zużycie. Choć na zmianę cen prądu odbiorca nie może nic poradzić, każde przedsiębiorstwo może zdecydować się na wykonanie raportu energetycznego oraz pomiar jakości energii elektrycznej. W Katowicach usługami tego rodzaju zajmuje się firma ELSPECT. Pozwoli to w większości przypadków na poczynienie znacznych oszczędności finansowych.

Dlaczego jakość energii elektrycznej ma znaczenie?

Większość urządzeń przemysłowych jest przystosowana do pobierania energii o określonych parametrach. Z powodu kiepskiej infrastruktury i powodowanych zakłóceń, jej jakość może być jednak w niektórych przypadkach niewystarczająca. Równie dużym problemem okaże się zapotrzebowanie na moc bierną, które przy przekroczeniu zawartych w umowie z dostawcą współczynników, będzie skutkowało naliczeniem wysokich opłat dodatkowych. Warto pamiętać, że nawet kilkuprocentowe straty w skali całej firmy przekładają się na znaczące kwoty.

Co można ustalić dzięki pomiarowi jakości energii?

Raport energetyczny powstaje na podstawie dokonanych pomiarów zużycia energii elektrycznej. Pozyskane dane pozwalają na określenie realnego stanu technicznego wykorzystywanej instalacji. Pozwala to na usunięcie niedomagań i minimalizację ryzyka kosztownej awarii. Dokładne sprawdzenie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i porównanie uzyskanej wartości z nominalnym zapotrzebowaniem poszczególnych urządzeń pozwoli na ustalenie, jakie elementy systemu wymagają interwencji z uwagi na swoje wadliwe działanie.

Opublikowano w Blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *