Opłata zmienna kogeneracyjna

Elektryk dokręca śróbę w rozdzielnicy

Co to jest i jak jest obliczana?

Opłata zmienna kogeneracyjna jest jednym z kluczowych elementów opłat dystrybucyjnych na fakturze za energię elektryczną. W wielu przypadkach, ta specyficzna opłata może być niezrozumiała dla odbiorców energii. Czym zatem jest opłata zmienna kogeneracyjna?

Opłata zmienna kogeneracyjna jest pobierana przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne za korzystanie z sieci dystrybucyjnej i wynika z ustawy o efektywności energetycznej. Jest to część szerszego systemu opłat, które są związane z produkcją, dystrybucją i konsumpcją energii elektrycznej.

Opłata ta dotyczy odbiorców energii elektrycznej, którzy korzystają z ciepłowni kogeneracyjnych. Ciepłownie kogeneracyjne to elektrociepłownie, w których wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło jednocześnie. Odbiorcy energii elektrycznej z takich elektrociepłowni są zwolnieni z podatku od energii elektrycznej, jednak zobowiązani są do zapłacenia opłaty zmiennnej kogeneracyjnej.

Jak jest obliczana opłata zmienna kogeneracyjna? Jest ona obliczana jako iloczyn mocy umownej przyłącza odbiorcy (w kilowatach) i stawki opłaty zmiennnej kogeneracyjnej ustalonej przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne. Stawka ta może być różna w zależności od regionu i przedsiębiorstwa dystrybucyjnego.

Chcemy, abyś zrozumiał wszystkie aspekty swojej faktury za energię elektryczną, w tym opłatę zmienną kogeneracyjną. Dlatego też oferujemy szczegółowe analizy kosztów energii elektrycznej, które pomagają naszym klientom oszczędzać nawet o 60% na rachunkach za energię. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, skontaktuj się z nami tutaj.