Dystrybucja Energii Elektrycznej

Elektryk stoi przed rozdzielnicą, trzyma laptopa i wykonuje pomiary

Wyjaśniamy, czym jest faktura za energię elektryczną w części dystrybucyjnej.

Część dystrybucyjna faktury za energię elektryczną dotyczy kosztów związanych z przesyłem energii elektrycznej od producenta do odbiorców końcowych przez sieć dystrybucyjną. Wartości znajdziesz na fakturze za energię elektryczną.

Sieć dystrybucyjna jest zarządzana przez operatora sieci dystrybucyjnej (OSD), który jest odpowiedzialny za utrzymanie, modernizację i rozbudowę infrastruktury energetycznej oraz za utrzymanie ciągłości dostaw energii.

W części dystrybucyjnej na fakturze za energię elektryczną można znaleźć następujące opłaty:

  1. Składnik Stały Stawki Sieciowej – opłata stała, pokrywająca koszty utrzymania infrastruktury sieciowej oraz administracyjne.
  2. Składnik Zmienny Stawki Sieciowej – opłata zmienna, naliczana w zależności od rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę.

Wartości tych opłat są ustalane przez regulatora rynku energetycznego i mogą się różnić w zależności od regionu oraz kategorii odbiorców (np. gospodarstwa domowe, małe przedsiębiorstwa, przemysł). W przypadku niektórych umów z dostawcą energii, opłaty te mogą być przedstawione jako miesięczne lub roczne.