Ograniczając straty odzyskujemy twoje pieniądze

Wykonujemy Audyt energii elektrycznej mający na celu znalezienie źródeł strat. Dzięki temu możemy określić i zaproponować możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne które pozwolą odzyskać tracone pieniądze.

Na audyt składa się wiele czynników.

Zaczynamy zawsze od analizy faktur klienta za energię elektryczną, tam jest wiele informacji na temat tego, co się w jego sieci energetycznej dzieje i od razu, mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie możemy określić, na co wstępnie należy zwrócić uwagę podczas dalszej części audytu.

Kolejnym elementem są pomiary Jakości Energii Elektrycznej które dają obraz stanu sieci i urządzeń w niej zainstalowanych.

Na tej podstawie już jesteśmy w stanie z dużą dokładnością ocenić jakie oszczędności da się w tej konkretnej sieci uzyskać.

Kolejnym elementem jest pomiar jakości oświetlenia i analiza zainstalowanych źródeł światła. Przeważnie ta część audytu jest wykonywana w trakcie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej.

Na koniec lub częściowo w trakcie poprzednich pomiarów wykonujemy zdjęcia Termowizyjne by znaleźć przeciążone elementy sieci lub awarie systemu połączeń.

Po tych wszystkich działaniach, dokładnie takich bądź nieco zmodyfikowanych gdyż każda firma, zakład czy przedsiębiorstwo są inne i nie da się tego samego schematu stosować do wszystkich, analizujemy wszystkie zebrane dane.

Oceniamy określamy i opisujemy istniejące straty energii, analizujemy możliwe do zastosowania szczepionki i koszt całej inwestycji.

Znając jednocześnie koszt energii elektrycznej przeliczamy to wszystko na efekt ekonomiczny.

Ostatecznie klient dostaje pełny raport z określeniem na ile mu się to opłaci, kiedy może oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów oraz przede wszystkim co należy zrobić wraz z konkretnymi propozycjami rozwiązań do wprowadzenia z podziałem na etapy jeśli takie są zalecane.

Mając na uwadze fakt, że praktycznie każda sieć energetyczna jest inna, to pełną cenę takiego przedsięwzięcia określamy dopiero po rozmowie z klientem. Nie da się tutaj wdrożyć standardowego cennika.