Oferuję wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w pełnym zakresie.

– Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
– Pomiary uziemień i instalacji odgromowych,
– Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy,
– Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
– Testy i próby Przeciwpożarowych Głównych Wyłączników Prądu,
– Badania elektronarzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– Naprawy silników elektrycznych

Otrzymują Państwo pełny i szczegółowy protokół.
Koszty pomiarów do uzgodnienia indywidualnie.

Oferuję wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej

mających na celu dobór kompensacji mocy biernej pojemnościowej i/lub indukcyjnej. Określenie optymalnej technologii urządzenia kompensujacego. Opis ekonomicznego uzasadnienia instalacji kompensujacej, koszty inwestycji oraz zwrot inwestycji.

Określenie możliwych do odzyskania strat energii elektrycznej czynnej. Otrzymują Państwo pełną analizę, wyniki i sugestie a przede wszystkim określenie jakie należy zastosować działania i rozwiązania techniczne. Otrzymują Państwo analizę ekonomiczną inwestycji prowadzącej do uzyskania optymalnych efektów i zwrotu z inwestycji.

Wykonujemy wszystkie rodzaje pomiarów elektrycznych na wszystkich zakresach napięć i prądów, termowizyjne od -100 do 350stC, oświetleniowe, Jakości Energii Elektrycznej, doboru kompensacji mocy biernej, przeglądy generatorów i układów SZR.