Oferuję wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w pełnym zakresie.

– Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
– Pomiary uziemień i instalacji odgromowych,
– Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy,
– Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
– Testy i próby Przeciwpożarowych Głównych Wyłączników Prądu,
– Badania elektronarzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– Naprawy silników elektrycznych

Otrzymują Państwo pełny i szczegółowy protokół.
Koszty pomiarów do uzgodnienia indywidualnie.

Oferuję wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej

mających na celu dobór kompensacji mocy biernej pojemnościowej i/lub indukcyjnej. Określenie optymalnej technologii urządzenia kompensujacego. Opis ekonomicznego uzasadnienia instalacji kompensujacej, koszty inwestycji oraz zwrot inwestycji.

Audyty ERW (ERR).

Określenie możliwych do odzyskania strat energii elektrycznej czynnej. Otrzymują Państwo pełną analizę, wyniki i sugestie a przede wszystkim określenie jakie należy zastosować działania i rozwiązania techniczne. Otrzymują Państwo analizę ekonomiczną inwestycji prowadzącej do uzyskania optymalnych efektów i zwrotu z inwestycji.

Wykonujemy wszystkie rodzaje pomiarów elektrycznych na wszystkich zakresach napięć i prądów, termowizyjne od -100 do 350stC, oświetleniowe, Jakości Energii Elektrycznej, doboru kompensacji mocy biernej, przeglądy generatorów i układów SZR.