• Pomiary bezpieczeństwa przeciw porażeniowego wynikające z obwiązującego prawa budowlanego.
  • Osób prywatnych
  • Deweloperów, inwestorów, zarządców
  • Firm, przedsiębiorstw, korporacji
  • Kupujących mieszkania, domy, obiekty
 • Pomiary Jakości Energii Elektrycznej mające wpływ na straty energii czynnej oraz opłaty karne za przekroczenia mocy i nie prawidłową wartość współczynnika tg(fi).
 • Analizy faktur za energię elektryczną pod kątem przepłacania za energię elektryczną i możliwe do uzyskania oszczędności.
 • Pomiary natężenie oświetlenia wynikające z przepisów BHP.
 • Zdjęcia termo wizyjne rozdzielni elektrycznych i struktur elektro energetycznych w celu wczesnego wykrywania problemów z dostarczaniem energii elektrycznej a także powstających strat cieplnych.
 • Zdjęcia termo wizyjne obiektów technicznych które tego wymagają.
 • Zdjęcia termo wizyjne dla deweloperów i kupujących w celu określenia strat cieplnych.
 • Pomiary przewodów strukturalnych sieci LAN kat 5, 5e, 6 oraz innych, podobnych sieci teletechnicznych.