Dla domu, mieszkania, dla Was.

Proponujemy Państwu wykonanie pomiarów przeciw porażeniowych, okresowych, odbiorczych, po remontowych itp.

Pomiary wykonywane są sprzętem polskiej firmy SONEL.

Polegają one na sprawdzeniu skuteczności zadziałania zabezpieczeń różnicowo-prądowych, zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, pętli zwarcia, ciągłości połączeń wyrównawczych czyli uziemienia oraz stanu instalacji uziemiającej i odgromowej.

Dla dewelopera, inwestora, firmy.

Pomiary przeciw porażeniowe są obligatoryjne i wynikają z litery prawa i norm budowlanych. Protokół z pomiarów jest konieczny do wystawienia dla firm, miejsc użyteczności publicznej, nowo budowanych domów itp. Normy również określają częstość wykonywania tych pomiarów, przeważnie, jest to raz, na pięć lat. Dodatkowo w tej samej cenie dostaniecie zdjęcia termowizyjne rozdzielnic a nawet maszyn które takiej kontroli wymagają.

Dla czego My? Ponieważ dzięki nam, nie tracicie cennego czasu.
Ponieważ My wykonamy je dla Was szybko, pewnie i co najważniejsze, bez angażowania Was i Waszych pracowników. Wszystko sprowadza się do przysłania nam zlecenia na wykonanie pomiarów i podstawowych danych adresowych kontrahenta i obiektu. Reszta należy do nas. Nie ważne ile jest gniazdek, jakie są to gniazdka, trój fazowe czy jedno czy cokolwiek o co pytają inni wykonawcy. To wszystko jest już naszym zadaniem a cennik jest tak prosty jak tylko się da.

Jak to się odbywa? Nasz pracownik wyposażony w odpowiedni sprzęt pomiarowy, przeważnie SONEL MPI530 wykonuje pomiary w gniazdkach elektrycznych jedno i trój fazowych a także oprawach oświetleniowych podłączając pod nie przyrząd za pomocą odpowiednich adapterów. Pomiar wymaga również krótkiego odłączenia napięcia zasilania obiektu, kilka do kilkanaście minut w zależności od rozbudowania instalacji elektrycznej. Sprawdzane są również połączenia przeciw porażeniowe urządzeń takich jak kuchnia, lodówka czy pralka lub bojler.

Jak długo to trwa? Pomiar kompletny domku jedno rodzinnego o powierzchni do 100m2 jeśli nie wystąpią żadne trudności nie powinien trwać dłużej niż dwie godziny.

Co mi da taki pomiar? Nie biorąc samej konieczności wynikającej z prawa budowlanego wykonywania pomiarów to przede wszystkim pozwala określić czy użytkowana instalacja jest bezpieczna dla jej użytkowników. Czy w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej wszystkie zabezpieczenia zadziałają w odpowiedni sposób. Czy w przypadku gdy dziecko włoży paluszka do gniazdka wyłącznik różnicowo-prądowy w odpowiednio krótkim czasie odłączy zasilanie obiektu by nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.

Czy wszystko w domu powinno być zabezpieczone wyłącznikiem RCD? Nie. Wyłącznikiem RCD (różnicówką) zabezpieczyć należy gniazda wtyczkowe. Zaleca się podział na RCD osobny dla łazienki, osobno dla kuchni i osobno dla pozostałych gniazd.

Czy nie wystarczy jedna różnicówka na cały dom? Wystarczy, ale wtedy gdy zadziała nie będzie prądu nigdzie, podział jest kwestią wygody użytkowania.

Czy te pomiary są drogie? Nie, cennik poniżej.

 

CENNIK

Prosty jak tylko się da 

BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Cennik jest stały i wynosi 2,50 zł netto za metr kwadratowy mierzonego lokalu.

W przypadku pomiarów rozdzielnic przemysłowych 1,50 zł za punkt pomiarowy.

UWAGA PROMOCJA!!!

Do końca Czerwca 2018r. dla tych wszystkich którzy zamówią komplet pomiarów udzielamy rabatu w wysokości aż do 66% ceny. Tylko 1,50zł za metr kwadratowy i 1,00zł za punkt pomiarowy.

Pomiary jakości energii elektrycznej

Pomiar Jakości Energii Elektrycznej wraz z raportem 100,00 zł + każda rozpoczęta godzina pomiaru 5,00 zł

Szybkie pomiary obwodów rozdzielni/urządzeń o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 8h w ciągu jednego dnia 55,00 zł za pierwszy i 25,00 zł każdy kolejny obwód przy czym czas trwania pomiaru jednego obwodu nie dłuższy niż 20 minut wraz z podłączeniem (nie zawiera kosztów dojazdu).

ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału.