Kamera termowizyjna to bardzo skuteczne urządzenie diagnostyczne.

Przeglądy rozdzielni średniego oraz niskiego napięcia pozwalają na bezdotykowe przeprowadzane w czasie rzeczywistym badania, wykrywanie wad i uszkodzeń instalacji elektrycznych bez konieczności wyłączeń. Obciążenie „normalną” pracą urządzeń badanych jest w tym przypadku niezbędną koniecznością gdyż tylko w ten sposób pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii oraz nie powoduje przestojów w pracy przedsiębiorstw. Badania termowizyjne w domach przeprowadzane są przeważnie pod kątem oceny strat termicznych czy istnienia mostków termicznych w warstwach docieplenia i oprawach okien oraz drzwi.

Badania przeprowadzane są nie tylko w celu rozpoznania stanu instalacji elektrycznej i przez to zapewnienia bezawaryjnej pracy w zakładzie, ale także ze względu na wymogi przeciwpożarowe firm ubezpieczeniowych.Inspekcje rozdzielni średniego oraz niskiego napięcia są szybką i sprawną formą interwencji zapobiegającej awariom.

Kamera termowizyjna rejestruje rozkład temperatur na badanych obiekcie. Odpowiednia interpretacja obrazu ma ogromne znacznie na zakwalifikowanie zarejestrowanego defektu termicznego do odpowiedniej  „grupy ryzyka” i odpowiadającej jej kolejności wykonania niezbędnej naprawy.

Szacunkowe postępowania dla zaobserwowanych przyrostów temperatury w warunkach nominalnego obciążenia.

Przyrost temperatury                         Zalecenia

ponad 50 K                                        Natychmiastowa interwencja

30K do 50 K                                      Niezbędna naprawa tak szybko jak to tylko możliwe

10K do 29K                                       Naprawić w pierwszym dogodnym terminie

mniej niż 10 K                                   Monitorować

Po przeprowadzeniu inspekcji termowizyjnej sporządzamy raport zawierający podsumowanie przeprowadzonego badania, zdjęcia, tabele.

 

Szacunkowy cennik inspekcji termowizyjnych

Przemysł

Inspekcja termowizyjna urządzeń i instalacji elektrycznych i elektro-energetycznych w tym ciepłowniczych

Zlecenia do 50 zdjęć

  • 8 zł za zdjęcie

Zlecenia powyżej 50 zdjęć

  • 5 zł za zdjęcie

Budownictwo

Inspekcja termowizyjna budynków i mieszkań

  • raport prosty – od 100 zł
  • raport szczegółowy – od 200 zł
  • jednorazowe zdjęcia, bez raportu, wysłane na e-mail zamawiającego – od 40 zł za 4 szt. plus dojazd.

Przegląd termowizyjny budynków przed kupnem lub przed sprzedażą – od 50 zł

Kontrola termowizyjna wykonanej izolacji termicznej budynku – od 50 zł

Kontrola szczelności okien

  • 5 zł za zdjęcie (badanie bez raportu)
  • 7 zł za zdjęcie (badanie zakończone wykonaniem raportu prostego)

Jeśli jesteś zainteresowany taką usługą, wyślij nam pytanie bądź zadzwoń, to są tylko orientacyjne ceny.

ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału.

podane ceny są cenami orientacyjnymi, jeśli chcą państwo uzyskać ofertę specjalnie dla nich proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

UWAGA!!! PROMOCJA – kliknij TUTAJ a dowiesz się więcej.