• Pomiary elektryczne i elektro energetyczne.
  • Jakość energii elektrycznej
  • Rezystancja izolacji
  • Czas zadziałania RCD
  • Skuteczność zerowania
  • Pętla zwarcia
  • Termowizja
  • Kontrola termowizyjna rozdzielni elektrycznych
  • Kontrola termowizyjna wymiennikowni ciepła
  • Natężenie światła
  • Współczynnik migotania światła
  • INSPEKCJE INSTALACJI HV W ZAKRESIE UV – już wkrótce.
  • GEOMATYKA FPV